Tag : rapak cerai

Cerai Talak

Cerai Talak

Talak raj’i ialah talak yang boleh utk rujuk kembali ketika istri masih lagi didalam masa iddah. Tapi seseorang istri mempunyai hak menggugat cerai, didalam istrilah fiqihnya khuluk. 7. Didalam hal telah dijalani sebagaimana disebut